+31 653 145 993 info@expo-thuis.nl

ANBI

ANBI

Tot 2018 was Expo-Thuis een ANBI geregistreerde stichting. Bij het opheffen is er de plicht om de gelden onder te brengen in een andere ANBI organisatie. Dit is Stichting Arsis, die eveneens een ANBI organisatie is.
Tijdens de levensduur van de stichting zijn er geen giften binnengekomen. 

Wilt u nadere informatie, dan kunt u zich richten tot penningmeester@arsis-boz.nl