+31 653 145 993 info@expo-thuis.nl

Expo-Thuis

Expo Thuis  

 

 

 

 


 

 

EXPO THUIS (Onderdeel van Stichting Arsis)

“Expo Thuis” verwijst naar het streven om kunst een “thuis” te bieden, een plaats waar het waarneembaar is voor belangstellenden. Zo zou het werk ook werkelijk een “thuis” kunnen vinden bij een kunstminnaar waardoor letterlijk een “Expo Thuis” ontstaat.

Veel kunstenaars hebben een voorraad onverkocht werk dat nauwelijks zichtbaar is. En zijn veel locaties geschikt om werk te tonen aan het publiek. “Expo Thuis” staat dan ook voor het initiëren van exposities op locaties die daarvoor geschikt geacht worden, dus een expositie “thuis” te organiseren in een publieke ruimte. Het streven is hiermee meer waardering voor “de kunsten” te bewerkstelligen en de makers ervan onder de aandacht van de kunstliefhebbers te brengen.

Eerste activiteit Expo Thuis in Stuijvenburgh

Expo Thuis is een initiatief van Hendrik Boot en Maarten van ’t Hof. Als wederdienst voor atelierhuisvesting door TanteLouise werd, in het kader van 5 jaar hospice, een tentoonstelling georganiseerd in woonzorgcentrum Stuijvenburgh. De expositie in najaar 2014 toonde 55 werken van 17 kunstenaar waaronder beelden, keramiek en schilderijen.

DSC_6631.a.kTweede activiteit Expo Thuis bij ABG / beeldenpark

In 2014 is samen met TanteLouise een nieuw initiatief gestart. Begin 2015 is een beeldentuin in de ruimte achter het nieuwe woon-zorgcentrum ABG gecreëerd. Dit landschapspark van ca. 105 x 50 m ligt in het centrum van Bergen op Zoom. 5 Beeldhouwers tonen er nu 14 werken. Op de locatie is ook een werkplaats voor een beeldhouwer om, zichtbaar voor het publiek, zijn werk te maken. Het streven is om het park met de beelden een brugfunctie te laten vervullen tussen de buitenwereld en de bewoners. Het park is openbaar toegankelijk. Bezoekers kunnen gebruik maken van het restaurant en de receptie/informatiebalie. In het gebouw komen ook kunstwerken die regelmatig gewisseld worden.


Aanleiding tot stichting en doelstellingen

Om het beeldenpark attractief te houden is een 4-jarige overeenkomst aangegaan tussen TanteLouise en Hendrik Boot als vertegenwoordiger van mede organisator Maarten van ’t Hof en de organiserende beeldhouwers Jan Kettelerij, Gerard Fransen en Frank Beek. Zij hebben zich bereid verklaard het park gedurende 4 jaar van beelden te voorzien en in de publiciteit te brengen. Om dit te kunnen realiseren zijn middelen nodig voor transport en andere zaken. Het is de bedoeling ook nieuwe initiatieven te ontplooien. Enige tijd hebben we dit georganiseerd binnen de Stichting Expo-Thuis. In 2018 is besloten met de Stichting te stoppen en de activiteiten onder te brengen bij Stichting Arsis, binnen de werkgroep Expo-thuis.

De Expo-Thuis werkgroep bestaat uit Maarten van ’t Hof (o.a. voorzitter van Arsis en Kunstwerk) en de beeldhouwers Frank Beek, Gerard Fransen en Hans Oerlemans (Extern lid).

Met de werkgroep wordt gestreefd naar de volgende activiteiten:


ACTIVITEITEN

Creatieve geesten weten veel te bedenken. Afhankelijk van de mogelijkheden en in lijn met de doelstellingen moeten ze in een werkbare context geplaatst worden. Een indicatie:

  • Activiteiten organiseren die beeldenpark ondersteunen.
  • Zomerexpositie – “Bergen op Zomer” waarbij kunstenaars via een ballotage werk aanleveren voor groepstentoonstelling.
  • Mini Expo – Expositie kunstwerken van beperkte omvang (afmeting/prijs) Op een kleine locatie te realiseren.
  • Biënnale van Bergen – tweejaarlijks evenement met diverse kunstvormen op locaties verdeeld over de stad.
  • Thema exposities – “kunst in een kader”.
  • Permanente expositiemogelijkheid in Bergen op Zoom voor kunst stimuleren.
  • Kunstenaars “van buiten” naar Bergen brengen en Bergse kunstenaars “naar buiten brengen”.

DSC_6664.a.kBEELDENPARK

In het park zijn vaste plekken met en zonder verlichting, waar beelden geplaatst kunnen worden. Beelden blijven, afhankelijk van grootte en soort, korte of langere tijd in het park. Bij de receptie In het ABG-gebouw is informatie beschikbaar over de geëxposeerde beelden. Het restaurant is voor bezoekers toegankelijk.

ORGANISATIE

De organisatie ligt in handen van Arsis en is gedelegeerd aan de Expo-Thuis werkgroep. De werkgroep is in hoge mate autonoom in zijn functioneren en het inrichten van de beeldentuin.

De Expo-Thuis werkgroep bestaat uit Maarten van ’t Hof (o.a. voorzitter van Arsis en Kunstwerk) en de beeldhouwers Frank Beek, Gerard Fransen en Hans Oerlemans (Extern lid).

 

Procedure plaatsing beelden

Expositievoorstel:  de Expo-Thuis werkgroep stelt lijst samen van mogelijk te exposeren beelden. Uit de lijst maakt men een keuze, rekening houdend met seizoensinvloeden en samenhang, en doet een voorstel aan Tante Louise. Plaatsing wordt na goedkeuring verzorgd/begeleid door de werkgroep.

Toestemming plaatsing: Tante Louise bekijkt de voordracht en accordeert de keuze

Beheer: Het beeldenpark wordt beheerd door TanteLouise. Zij  zorgt voor verzekering, documenten en parkonderhoud. Het onderhoud en direct aan beelden gerelateerde zaken zijn in handen van de werkgroep.

Exposanten: Exposerende beeldhouwers sluiten een overeenkomst over expositie-condities. De beelden worden onderhouden door de beeldhouwers. Bij verkoop tijdens expositie-periode wordt het beeld vervangen. De Beeldhouwer betaalt bij verkoop commissie.

Activiteiten: Er kunnen activiteiten georganiseerd worden om het park onder de aandacht te brengen, mogelijk in combinatie met andere kunstlocaties en evenementen.

In het park is een containerwerkplaats waar een beeldhouwer binnen en buiten kan werken en waardoor het beeldhouwen aanschouwelijk wordt.


CONTACTGEGEVENS

Secretariaat:

Marijke Steijlen
Guido Gezellelaan 387
4624 GL Bergen op Zoom
Email: Secretariaat@arsis-boz.nl

De voorzitter (M. van ’t Hof) is bereikbaar onder telefoonnummer +31 653 145993 – Email: Voorzitter@arsis-boz.nl


SPONSORS

 

               bartels

top_logo

de kort       zwtv_fb           mepavex